LG service

Vi utfører feilsøking og reparasjon alle varegrupper fra LG Electronics Nordic AB. Vi bruker kun originale reservedeler.

Betalbart arbeid eller reklamasjon

Om det er en reklamasjon eller en betalbar reparasjon så vil det bli en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Vi bruker Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven), Elektronikkbransjens Guide til forbrukerkjøpsloven samt interne rettningslinjer gitt av LG Electronics Nordic AB i vurderingen.

Lovregulering av undersøkelsesgebyr

Dette er regulert i ”Lov om håndverkstjenester m.m for forbrukere”, nærmere bestemt i §34 at vi skal informere kunden om undersøkelseskostnader og eventuelle reparasjonspriser på forhånd, om det ikke dekkes av reklamasjonsretten. Som oversikten viser under, så vil en undersøkelseskostnad bli på minimum 850,- ink. mva.

Prisliste gjeldene fra 23.10.2019

WG = Hvitevarer
BG = TV

Reklamasjonsrett

Om det skal gjøres krav på reklamasjonsretten, så må vi informeres om dette. Et kjøpsbevis (kvittering, samt informasjon om modell og serienummer er et minimumskrav for å vurdere om det dekkes av reklamasjonsretten)

Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-34