Personvern

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Våre nettsider benytter cookies. Dersom cookien ikke er nødvendig for at nettsiden vår skal fungere, vil den ikke lagres på din enhet med mindre du samtykker til dette. Disse cookiene støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige, og de lagres derfor uten foregående samtykke. Disse cookiene er nødvendige dersom du ønsker å ta i bruk skjema på våre nettsider. Den øvrige funksjonaliteten på nettsidene påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke. Vi vurderer å ta i bruk et cookiebasert analyseverktøy. Per i dag har vi ingen cookies som omhandler dette. Valget du tar her gjelder i inntil 90 dager.

Informasjon personvern etter at et kundeforhold har blitt opprettet:

Loven krever at du som kunde, informeres om hvilke opplysninger vi lagrer om deg og hvilke rettigheter du har.

Vi lagrer følgende informasjon:
• Fornavn og etternavn
• Adresse
• Telefonnummer
• Epost
• Nødvendige opplysninger for å få utført tjenesten
Opplysningene lagres i vår serverer hos leverandørenen av vårt datasystem. Informasjonen kan også sendes leverandør/tredjepart.

Hvorfor lagrer vi informasjon?
• Grunnen til at vi lagrer informasjonen, er av hensyn til tjenesten vi skal utføre og eventuelle garantier.
• Informasjonen kan også bli lagret av regnskapsmessige hensyn.

Våre plikter
• Vi skal være trent i håndtering av dine personopplysninger
• Vi skal ikke gå ut med dine opplysninger til tredjepart med mindre «forbehold» nedenfor krever dette eller ditt samtykke
• Data skal være sikret mot sletting
• Vi skal sikre at data ikke kommer på avveie.

Dine rettigheter
• Du har rett til innsyn i dine opplysninger
• Du har rett til – kostnadsfritt – å få utlevert dine lagrede personopplysninger på en fil innen 30 dager
• Du har rett til å kreve din informasjon slettet/anonymisert (se forbehold).

Forbehold
• Du kan ikke kreve å bli slettet/anonymisert dersom andre lover krever at vi lagrer dine personopplysninger. For eksempel bokføringsloven.
• Slettes/anonymiserer dine personopplysninger, vil vi ikke lenger kunne skrive ut fremtidig kopi av din ordre, for eksempel vedrørende garanti/reklamasjon.

Firmaets behandlingsansvarlig for personopplysninger er:
Torbjørn Holden Søgaard – ts@senas.no